Rij- en rusttijden in Europa
Rij- en rusttijden buiten de Europese Unie (AETR)


CAO 2017-2019
CAO 2014-2016
Tachograaf oud

Rij- en rusttijden
in het transport

Chauffeurskaart

Lange Zware
Vrachtwagens

Rijden in Europa.

Ilent (ILT), rij- en rusttijden.

De bepalingen voor rij- en rusttijden uit de verordening gelden voor ritten binnen de Europese Unie.

Rij- en rusttijden bepalingen:

Chauffeurs die vervoer over de weg verrichten zijn gebonden aan bepalingen voor rij- en rusttijden.
Deze bepalingen worden Europees vastgesteld en vastgelegd in een verordening.
Op 11 april 2007 is de verordening met nummer 561/2006 van kracht geworden.

Concreet houdt dit het volgende in:

Dagelijkse rusttijd:

 1. Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust.
 2. Mag gesplitst worden in 2 perioden:
 3. 1e minimaal 3 ononderbroken uren.
 4. 2e minimaal 9 ononderbroken uren.
 5. Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, en minder dan 11 uur (max. drie maal per week).
 6. Meervoudige bemanning: minimaal 9 uur (periode 30 uur), 1e uur facultatief (wanneer 2e bestuurder binnen 1 uur wordt toegevoegd, geldt voor beiden vanaf aanvang van ieders werkzaamheden de periode van 30 uur).

Wekelijkse rusttijd:

 1. Normaal: periode van 45 uur aaneengesloten rust.
 2. Verkorte wekelijkse rust: minimaal 24 uur aaneengesloten rust (mits compensatie voor einde derde week en bloc).
 3. In iedere periode van twee weken 2 x een normale wekelijkse rusttijd, of 1 normale en 1 verkorte wekelijkse rusttijd.
 4. Uiterlijk na iedere periode van 6 x 24 uur dient een nieuwe wekelijkse rusttijd aan te vangen.

Dagelijkse rijtijd:

 1. Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks).
 2. Normaal: maximaal 9 uur.
 3. Maximaal 2 x per week: 10 uur.

Ononderbroken rijtijd:

 1. Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten.
 2. Mag worden vervangen door onderbreking van 15 minuten, gevolgd door één van 30 minuten (totaal minimaal 45 minuten).

Wekelijkse rijtijd:

 1. Mag niet meer bedragen dan 56 uur.

Twee wekelijkse rijtijd:

 1. Mag niet meer bedragen dan 90 uur.

Terug naar boven


Rijden buiten de Europese Unie (AETR).

Ilent (ILT), rij- en rusttijden.

Zodra de bestemming van een rit in Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië/Herzegovina, Kazachstan, Kroatië,
Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Servië, Turkije, Turkmenistan of Wit-Rusland ligt,
zijn andere bepalingen van toepassing. Deze landen zijn namelijk partij in het AETR-verdrag.

AETR staat voor:
European Agreement Concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport.
Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg.

Rij- en rusttijden AETR.

De rij- en rusttijden zijn aan de volgende regels gebonden volgens het AETR-verdrag:

Dagelijkse rusttijd:

 1. Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust.
 2. Mag gesplitst worden in 2 of 3 perioden:
 3. Minimaal 4 ononderbroken uren of (1+3, 3+1 of 2+2 uren), gevolgd door:
 4. Minimaal 8 ononderbroken uren.
 5. Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, minder dan 11 uur (compensatie vereist, max. drie keer per week).
 6. Meervoudige bemanning: minimaal 8 uur (periode 30 uur).

Wekelijkse rusttijd:

 1. Normaal per week: periode van 45 uur aaneengesloten rust.
 2. Verkorte wekelijkse rust:
 3. Op standplaats minimaal 36 uur, mits compensatie.
 4. Buiten standplaats minimaal 24 uur, mits compensatie.

Dagelijkse rijtijd:

 1. Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks).
 2. Normaal: maximaal 9 uur.
 3. Maximaal 2 x per week: 10 uur.

Ononderbroken rijtijd:

 1. Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten.
 2. Mag worden vervangen door onderbreking van minimaal 15 minuten (totaal minimaal 45 minuten).

Tweewekelijkse rijtijd:

 1. Mag niet meer bedragen dan 90 uur.

Aanvullende bijzonderheden:

Bij een tussentijdse wijziging van de bestemming gelden de bepalingen van de verordening of het AETR-verdrag vanaf de laatstgenoten dagelijkse of wekelijkse rusttijd.
Bijvoorbeeld: Een chauffeur krijgt vanuit Roermond opdracht een groep toeristen op te halen in Milaan.
Tijdens een tussenstop in München hoort hij van het bedrijf dat hij ingezet wordt voor een andere rit: hij moet een groep voetbalsupporters ophalen in Minsk (Wit-Rusland).
Op dat moment worden op de gehele rit (van Roermond naar Minsk) de AETR bepalingen van toepassing.
Wanneer gedurende een week één of meerdere ritten onder het AETR-verdrag worden uitgevoerd,
zijn de bepalingen voor de wekelijkse en tweewekelijkse rij- en rusttijden uit het AETR-verdrag op die periode van toepassing.

Terug naar boven


Terug naar vrachtwagens in Nederland