Tachograaf

Tussen 19TOEN en 20NU. De tachograafschijf, een mechanisch hulpmiddel om te registreren wat de vrachtauto en de chauffeur doen.


CAO 2017-2019
CAO 2014-2016
Tachograaf oud

Rij- en rusttijden
in het transport

Chauffeurskaart

Lange Zware
Vrachtwagens

Vanaf 01-01-2008 tachograaf-kaarten 28 dagen in de auto houden !!

Voorbeeld voorzijde tachograafschijf

Het meest bekende registratie middel dat de chauffeurs van nu kennen. De oudere onder ons zijn nog bekend met het werkboekje, maar de meeste hebben alleen maar de tachograafschijf voor ogen. De opvolger is de Digitale-Tachograaf, welke HIER word behandeld.
Voor rij- en rusttijden gaat U HIER naar toe.


De voorkant.

Voor mensen die nooit een tachograafkaart hebben gezien, de linker foto is een voorbeeld van de voorzijde van een tachograafkaart.
Dit is een ronde papieren schijf met een dun wasachtig laagje er op.
In het midden van de schijf zit een gat, zodat de kaart maar in een positie in de Tachograaf past.

Daar omheen vul je de volgende gegevens in:

 1. Naam chauffeur
 2. Plaats van invoeren kaart
 3. Plaats van uitnemen kaart
 4. Datum invoeren kaart
 5. Datum uitnemen kaart
 6. Kenteken van het voertuig
 7. Kilometerstand bij uitnemen kaart
 8. Kilometerstand bij invoeren kaart
 9. Gereden kilometers met deze kaart

De kaart gaat in de Tachograaf, een apparaat dat in de vrachtwagen zit.
In de Tachograaf zitten pinnen, die bewegen met de snelheid van de wagen, in de buiten ring op de foto.
In de middelste ring word een streep gezet bij elke type handeling, Rijden, Werken en Rusten.
In de binnen ring word een streep gezet bij elke 5 kilometer afgelegde afstand.


Voorbeeld achterzijde tachograafschijf

De achterkant.

De andere foto is de achterzijde van de kaart.
Bij wisselen van wagen zonder tachograaf of bij storingen of niet werken van de tachograaf in de 1e wagen, vul je hier handmatig de gegevens van het rijden en werken in.

Als tijdens een politie controle de kaart uit de tachograaf word gehaald, tekent de politie ambtenaar op deze kant aan waarom dit is gebeurt, zodat bij controle achteraf is te zien wat er is gebeurt en met welke redenen.

In het bovenste gedeelte kruis je de begintijd aan, als rijden of werken. Rust is alleen van toepassing tijdens het gebruik van de schijf.
Bij wisselen van Rij, Werk of Rust tijden, nieuw kruisje zetten op die tijd en een streep trekken naar het vorige kruisje.

In de binnenring vul je het volgende in:

 1. Vertrektijd
 2. Kenteken van het voertuig
 3. Plaats van invoeren kaart
 4. Plaats van uitnemen kaart
 5. Gereden kilometers met deze kaart


Bewaren van de tachograafkaarten.

De ingevulde en beschreven kaarten moeten 5 volle kalender jaren op kenteken worden bewaard op kantoor.


Terug naar vrachtwagens in Nederland